Besøg os på facebook

Sct. Nicolaj Kirke

Modellen af Køge Kirke eller Sct. Nicolaj Kirke, som den egentlig hedder, er Nordeuropas største kirkemodel.
Det tog 8 år at bygge den, og der er blevet brugt ikke mindre end 350.000 munkesten og 40.000 teglsten.
Indtil år 2000 fik vi brændt vores mur- og tagsten på Wævers Teglværk i Helsinge, men i dag producerer vi selv alle mur- og teglsten, døre, vinduer med mere på Mini-Byens egne værksteder.

Kirketårnet er 4,32 m højt, og kirkens samlede længde inklusive tårnet er 5,75 m, og bredden med sideskibe er 2,275 m. På den rigtige kirke i Køge by er alle mål 10 gange større end på Mini-Byens model. Kirkeuret, som er en kopi af det gamle ur inde i kirken over orglet, falder i slag hvert kvarter, og tit kan man høre orgelmusik inde fra kirken, der stammer fra en CD-indspilning indspillet af kirkens organist på kirkens eget orgel. Den forgyldte vindfløj med Kong Frederik V´s monogram, dateret 1755, med krone og kugle, var placeret tæt op ad østgavlen. Den er imidlertid siden taget ned og placeret i kirkens museum.

Køges første kirke, som var en lille stenkirke uden tårn, blev efter al sandsynlighed bygget under kong Erik 5. Klipping dvs. i årene før 1286. Tårnets første 4 stokværk blev bygget til omkring år 1325.

Da kirken i den hastigt voksende by var blevet for lille, begyndte man fra ca. 1375 og de næste 75 år at bygge en større kirke omkring stenkirken, som så blev revet ned, da man kunne tage den østlige del af kirken i brug. Byggeriet varede indtil omkring 1450, men for den vestlige del af kirken ændrede man byggestilen fra romansk til gotisk stil. Stilskiftet afsløres ved en lille forskydning i murværket midt på begge sider af kirkeskibet og ved de to forskellige former for spareblændinger.
Tårnets klokkestokværk blev føjet til, og fra ca. 1450 fungerede kirketårnet også som landets første fyrtårn, som skibene kunne navigere ind i havnen efter. Sct. Nicolaj er de søfarendes helgen, så det har været meget naturligt, at kirken fik navnet Sct. Nicolai Kirke.

Fra 1794 og de næste ca. 95 år, blev kirken ændret til stort set det udseende, som vi kender i dag. Rytterspiret blev fjernet, ligesom våbenhuset på sydsiden blev revet ned i 1867. Hoved- og sideskibenes heltag blev i 1886-88 ændret til separat tag for henholdsvis hoved- og sideskibene.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk