Besøg os på facebook

Generalforsamling 2023

Formandens beretning: 2022

 

Velkommen til generalforsamling 2023

Sæson 2022 blev ikke året hvor vi i Kjøge Mini-By fik det forventede antal besøgende. Selvom kommunen fik åbnet Sveasvej, så busser nu igen kan køre denne vej, når de skal besøge os, fik vi aldrig antallet af busser tilbage. Det er stadig manglen på busselskaber, der gør at vi ikke kommer op på de ca. 12.000 gæster, som vi havde tilbage i 2019.

Nu kom vi af med Coronaen, men så kom de store stigninger på energien som en faktor vi skulle handle ud fra. Rent praktisk har vi sørget for, at der om natten og i weekenderne er sænket temperatur i Knysten, og samtidig har vi generelt kun vores keramikovn til at køre en gang om ugen, og kun på de billigste tider af døgnet.

På værkstederne har 2022 igen været et produktivt år, hvor vi nåede at sætte 20 nye huse ud i vores smukke Mini-By, og samtidig har vi de næste 14 nye huse og nogle renoveringer stående klar til udsætning lige før sæson start.

2022 bød også på et besøg for omkring 80 ”Aktive Frivillige” i Kolding Miniby og Koldinghus. Det er en god tradition at tage på tur i løbet af året. Det giver noget på den sociale konto, og skaber nogle fælles oplevelser.

Den 25. november 2022 fik Kjøge Mini-By en flot donation fra Odd Fellow Ordenens Søsterloge nr. 58 på kr. 10.000, i anledning af ordenens 50 års stiftelsesdag. Meningen med denne donation er at de aktive i Kjøge Mini-By kan afholde et arrangement. Derfor har bestyrelsen nu besluttet at vi gennemfører et socialt arrangement den 26. april 2023. Her vil der imellem kl. 12 og 15 blive serveret en frokost, leveret af ”Kok med kul på”.

Arrangementer, som normalt er i Kjøge Mini-By, såsom Pinse gudstjeneste, Sommerfest, Gløgg og æbleskiver blev igen afholdt. Dog blev den traditionelle Julefrokost for de aktive frivillige ikke holdt samlet, men i de enkelte grupper.

Det er glædeligt at vi stadig kan tiltrække nye aktive medlemmer, som glider godt ind i de enkelte grupper. Men vi er stadig sårbare, når nogen af de rutinerede aktive medlemmer stopper, da de tager en viden med sig som de har opbygget gennem mange år. De fleste som stopper, gør det som oftest fordi helbredet sætter en stopper for at møde op, men desværre er der også nogen som forlader både Mini-Byen og livet. Således har vi som tidligere år mistet nogle af vores venner.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes dem. Æret være deres minde. 1 min stilhed. TAK.

I 2022 har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder og 6 koordinationsmøder.

Fremtiden for Kjøge Mini-By ser lys ud, selv om det stadig kan være en udfordring at supplere op i specielt de små grupper, flag gruppen, historiegruppen, tegnegruppen, murstens- og tagstens-grupperne.

I 2023 har vi besluttet at droppe den traditionelle sommerfest, men prøver at gennemføre et arrangement med Køge Amatørscene i sidste halvdel af august. Vores traditionelle Pinsegudstjeneste vil igen i år blive gennemført.

Vi i bestyrelsen glæder os over, at vi igen kan være sociale og mødes til forskellige arrangementer. Om der vil blive nogen udflugter i 2023 er endnu ikke besluttet.

Til slut vil jeg sige tak for det gode samarbejde vi har haft med alle vores samarbejdspartnere i året der er gået, trods de trange økonomiske kår der har været i de forgangne år. Uden deres støtte ville vi ikke være hvor vi er i dag.

Formand for venneforeningen

Sven-Erik Sandberg

 

Formand Sven-Erik Sandbergs beretning blev godkendt og derefter gav dirigenten Klaus Bøgelund ordet videre til kasserer Lene Jensen for fremlæggelse af regnskab. 

Et forslag fra bestyrelsen om betaling af porto for at få tilsendt medlemsbladet blev ikke vedtaget.

Kasserer Lene Jensen og Kirsten Ring Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt blev Torben Hansson i stedet for Lise Skands der ikke ønskede genvalg. Per Vidstrup genvalgt som suppleant og nyvalgt blev Flemming Nielsen.

Efter generalforsamlingen var der truffet aftale med Morten Hemmingsen om at fortælle om sin skuespiller- og musiker karriere og ikke mindst om rollen som Morten Enevoldsen  i Badehotellet. Et spændende indslag hvor han med sang, tale og foto bragte os ind bag kulisserne med livet og optagelserne til de efterhånden mange afsnit, af den populære TV-serie Badehotellet.

Udsætning af Køge Stormølle

 

 
Underdelen hejses på plads.   Rundgangen på vej til møllen.

 

 

Rundgangen placeres på underdelen.

Mølle kroppen placeres nøjagtig på blokvognen. 

 

 
Så er kroppen på vej.                      Hvordan skal vi nu få den derover?

 

 
Ved fælles hjælp gik det.                 Så er det lige inden hatten er klar til at blive sat på.

 

 
Nu skal kroppen lige fastgøres til underdelen. Færdigt arbejde, nu mangler bare vingerne.

Okt. 2022

 

Ny Laugsformand i Kjøge Mini-By        

 

Den almennyttige fond, der står som ejere af Kjøge Mini-By har på det seneste møde valgt ny formand for Lauget. Det er blevet Mogens Pejtersen, der har overtager dette hverv, efter Claus Philipsen, der døde i juni.

Mogens Pejtersen har været med i Lauget i flere år, og er et stort aktiv for Kjøge Mini-By. Mogens Pejtersen er som pensionist meget aktiv flere steder, efter sit hidtidige aktive liv som kommunaldirektør i den gamle Skovbo kommune og senere vicekommunaldirektør i Køge kommune.

Mogens Pejtersen er glad og stolt over at være med i Mini-Byens ”maskinrum”, sammen med de mange frivillige medlemmer af Venneforeningen, der forestår opførsel af Mini-Byen som Køge så ud i 1865.

Foruden Mogens Pejtersen som formand består Lauget af Ove Nordhild som næstformand, kasserer Steen Frederiksen, Klaus Bøgelund Hansen, Flemming Christensen (der er borgmester i Mini-Byen) og Susanne Krumbæk Jørgensen.

Sep. 2022

Igen sommerfest i Kjøge Mini-By

 

Billedtekst: Festteltene er i år placeret ved velkomstcentret ud mod Cirkuspladsen, så man kan benytte køkkenets faciliteter i cafeen og publikum kan komme tættere på byens huse og kirken. (Foto: KMB/-ses). 

Efter to års pause grundet Corona, kan det i weekenden 13.- 14. august igen lade sig gøre at holde den populære sommerfest i Kjøge Mini-By, Strandpromenaden 26 i Køge.

Der er åbent begge dage kl. 10.00-16.00 i Mini-Byens dejlige anlæg og mulighed for at få nogle gode oplevelser med musik, folkedans, udstillinger og åbne værksteder, hvor en del af de frivillige medlemmer møder op og arbejder med de små huse i størrelsen 1:10 som Køge så ud i 1865.

Der er ændret lidt på sommerfesten i forhold til tidligere. Der er af praktiske hensyn kun indgang fra Strandpromenaden 26, til gengæld kan der parkeres på Cirkuspladsen. Gående, cyklende eller gæster der kommer med bus, kan fra Strandvejen benytte stien nord om Mini-Byen der fører lige ned til Strandpromenaden.

Pladsen er også ændret i forhold til tidligere, idet mad-, musik- og spiseteltene er opsat ved velkomstcentret på plænen ud mod Cirkuspladsen. Men der er også mange nye borde og bænke-øer, hvor gæsterne kan sidde og se på byens huse og nyde det. Mini-Byens grill kan byde på pølser og revelsben, øl, vand, vin, is, kaffe og brød, alt til rimelige priser.

Der er musikalsk underholdning med Fione Femtetten og Herringløse Hotband både formiddag og eftermiddag begge dage. Køge Folkedansere søndag middag ved flagstangen. Fjernstyrede mini-både i havnen og åen og fjernstyrede mini-biler ved støbepladsen og ude i byens gader og gårde. Herfølge Husflid har en stand med metal og træ, Kate Thomsen maler på sten, Vallø Pileflet viser deres produkter og Claus Abrahamsen viser fine mini-modelkraner.

Kjøge Mini-By har begge dage en konkurrence som gæsterne kan deltage i, og glæder sig til at få besøg af mange gæster i weekendens forhåbentlige gode vejr.

Aug. 2022

 

 

Pinsegudstjeneste i Mini-Byen

 

Efter to års pause p.g.a. Corona blev en tradition genoptaget i Kjøge Mini-By. Her var der 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste arrangeret af Køge Kirkes præster Signe Asbirk og Søren Voigt Juhl, med hjælp fra pigekoret og unge musikere.

Over 200  havde fundet vej til Mini-Byen for at deltage, trods regn, men det holdt tørvejr indtil den sidste salme var sunget. Det blev en festlig times gudstjeneste under mottoet: Købstadens ånd og sjæl. Præsterne havde i ugerne før været rundt i Køge på deres ladcykel, for at høre køgensere, hvorfor det var særligt fedt at bo i Køge. Ved frembringelse af diverse effekter fra cyklens lad, blev det  et virkeligt humoristisk indslag og noget ud over det sædvanlige for en prædiken.

Efter gudstjenesten blev alle inviteret til kaffe og kage og selvom regnen væltede ned, lykkedes det for alle, at finde ly for regnen.

Senere var der skødeunderskrivelse, da Køge Kirkes menighedsråd har købt en andel i Mini-Byens kirke. Det var menighedsrådsformand Kaj Jensen og Mini-Byens borgmester Flemming Christensen der forestod denne markering.

juni 2022

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk