Besøg os på facebook

Pinsegudstjeneste i Mini-Byen

 

Efter to års pause p.g.a. Corona blev en tradition genoptaget i Kjøge Mini-By. Her var der 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste arrangeret af Køge Kirkes præster Signe Asbirk og Søren Voigt Juhl, med hjælp fra pigekoret og unge musikere.

Over 200  havde fundet vej til Mini-Byen for at deltage, trods regn, men det holdt tørvejr indtil den sidste salme var sunget. Det blev en festlig times gudstjeneste under mottoet: Købstadens ånd og sjæl. Præsterne havde i ugerne før været rundt i Køge på deres ladcykel, for at høre køgensere, hvorfor det var særligt fedt at bo i Køge. Ved frembringelse af diverse effekter fra cyklens lad, blev det  et virkeligt humoristisk indslag og noget ud over det sædvanlige for en prædiken.

Efter gudstjenesten blev alle inviteret til kaffe og kage og selvom regnen væltede ned, lykkedes det for alle, at finde ly for regnen.

Senere var der skødeunderskrivelse, da Køge Kirkes menighedsråd har købt en andel i Mini-Byens kirke. Det var menighedsrådsformand Kaj Jensen og Mini-Byens borgmester Flemming Christensen der forestod denne markering.

juni 2022

Skøde på hus i Kjøge Mini-By

 

Maj 2022

 

Det var en positiv dag for begge parter, da der i denne uge blev underskrevet et skøde og sat et nyt hus ud i Kjøge Mini-By.

Huset der ligger i Nyportstræde 7 er hus nr. 691 der er sat på grunden, og nu har husets ejere, Lillian With og Jørgen Hansen, deres hus to steder i Køge.

Som de dog glædede sig med et smil på læberne, at de kun skulle feje fortov, forestå snerydning og andet vedligehold et sted. Et eventuelt huskøb blev drøftet for nogle år siden, men selvom det ikke er et af de større huse, tager det sin tid med historiske optegnelser, tegning, opbygning og udsættelse. Det er primært huse i Nørregade, Vestergade og Kirkestræde der er i produktion i øjeblikket, men Nyportstræde 7 kom så ind imellem, da aftalen var endeligt sidste år.

Alle gæster kan nu bese huset på Strandvejen 101, hvor der er åbent alle dage kl. 10.00-16.00.   

 På billedet ses de glade hus- og skødeejere Lillian With og Jørgen Hansen bag deres nye ejendom.

Kjøge Mini-By modtager støtte fra Varelotteriet

 

Maj 2022


Varelotteriet har støttet Kjøge Mini-By med kr. 25.000 til brug ved forbedrede
publikumsfaciliteter i form af opsættelse af nye borde- og bænkfaciliteter rundt på
friarealerne i Kjøge Mini-By.


Den lokale repræsentant for Varelotteriet murermester Niels Rasmussen, kom forbi Kjøge
Mini-By og overrakte støttebeløbet til Mini-Byens borgmester Flemming Christensen.
Det er med stor fornøjelse at jeg kan overdrage et støttebeløb fra Varelotteriet til Kjøge
Mini-By – med ønsket om at Mini-Byen også fremover må fremstå som et attraktivt turistmål
i Køge Kommune, udtalte Niels Rasmussen i forbindelse med overrækkelsen
Flemming Christensen takkede på vegne af Kjøge Mini-By for Varelotteriets støtte – og
forsikrede at støtten straks ville blive omsat til formålet med at forbedre
publikumsfaciliteter.


Under besøg i Kjøge Mini-By er det muligt både at kunne blive serviceret i den tilknyttede
Café, ligesom man som besøgende også er velkommen til at medbringe egen forplejning -
som nu vil kunne nydes rundt om i Mini-Byen ved de nye borde- og bænkfaciliteter.

 

Kjøge Mini-By er klar før påsken

April 2022

En ny sæsonstart i Kjøge Mini-By er som sædvanlig i forbindelse med Påsken, og derfor er der klar til modtagelse af gæster på Strandpromenaden 26/Strandvejen 101.

Sæsonen tyvstarter således fra lørdag 9. april og til 2. påskedag alle dage kl. 10.00-16.00. Derefter lukkes der ned og den officielle start for sæsonen er 1. maj.

Mini-Byen har ligesom mange andre været ramt af Corona de seneste par år, men nu forventer alle at dette er et overstået kapitel, så rigtig mange kan få mulighed for at besøge det hyggelige anlæg og se de mange små huse som Køge så ud i 1865. Alt er opført i størrelsen 1:10.

Der er hele året stor aktivitet i værkstederne og i alle arbejdsgrupper, hvor 140 frivillige yder en stor indsats. Der er flere huse, der er blevet renoveret og opført mange nye, der er sat på plads. Således står der 685, men flere ventes at blive sat ud inden 1. maj.

Vinterhalvåret er også blevet benyttet til at få ryddet en del buske og fældet træer. Stierne har fået en fast belægning, så også kørestolsbrugere bedre kan komme omkring. Der er lavet nye øer til borde/bænke og også foran caféen, er der nyt inventar. P-forholdene ved Strandvejen og Strandpromenaden 26 er forbedret ved rydning og ny belægning.

Foto er fra udgravning de seneste dage, så nye huse kan komme på  plads i Vestergade og Nørregade.

 

Generalforsamling 2022

Mandag den 28. februar 2022 afholdt Kjøge Mini-Mini-By sin generalforsamling. Efter generalforsamlingen havde vi besøg af Keld Møller Hansen, administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, som levende fortalte om sit virke.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens beretning: 2021

Velkommen til generalforsamling 2022

Det er kun et halvt år siden at vi afholdt generalforsamling 2021, nemlig den 6. september på grund af forsamlingsforbudet i 2021.

Sæson 2021 blev endnu engang påvirket af Corona, hvilket betød at antal besøgende ikke nåede op på de 12.000 gæster vi så i 2019. Vi nåede dog op på godt 8.000 besøgende, hvilket må siges at være godkendt.

Vi skal huske på, at de op til 100 busser vi normalt vil få besøg af ikke kom i 2021.

I Kjøge Mini-By er vi også stadig ramt af de dårlige adgangs forhold for busserne, som Køge Kommune har ladet hånt om. Vi håber, at Køge kommune snart vågner op og sørger for, at busserne får mulighed for at komme ned til vores parkeringsplads på Strandpromenaden 26. Det er ikke en rimelig måde, vi er blevet behandlet på af Køge kommune.

Rent økonomisk har sæson 2021 været på et sparsomt budget, indtil vi sidst på året fik nogle donationer, som gjorde det muligt at få vores parkeringsområder gjort rigtig fine og tidssvarende. Dette er kun lykkedes fordi vi har et meget aktivt Laug, som løbende søger støtte til specifikke projekter. ---Mange tak for denne indsats---.

Af arrangementer vil jeg nævne vores tur til Thorsvang den 4. og 14. oktober hvor hele 73 af vores aktive frivillige deltog. Jeg tror, at alle havde en rigtig god tur. Vi blev inspireret af den velkomst vi fik, hvor deres guide tog imod oppe i bussen. Dette har vi tænkt os at implementere i sæson 2022.

Alle øvrige arrangementer, som normalt er i Kjøge Mini-By, såsom Pinse gudstjeneste, Sommerfest, Gløgg og æbleskiver samt den traditionelle Julefrokost for de aktive frivillige, måtte vi aflyse.

Alle vores arbejdsgrupper har som normalt haft nok at se til i det forgangne år, der er således blevet udsat 18 nye bygninger og blevet hovedrenoveret hele 13 bygninger. Det må siges at være godt klaret i en situation, hvor en af vores trofaste aktive er stoppet i det forløbne år. Nemlig Poul Mathisen eller mere mundret Poul 7., som i mere end 20 år har styret byggeværkstedet med meget mere. Stor tak til dig Poul.

Vi må også erkende, at mange af vores arbejdsprocesser gennem årene har været udført med baggrund i den viden som befandt sig i nogle enkeltes hjerner. Det kan vi ikke fortsætte med, da vi på den måde gør os selv meget sårbare. Jeg er derfor glad for, at vores tidligere Guidechef Jørgen Neergaard har brugt de sidste par år på at få beskrevet, hvordan de enkelte arbejdsgrupper udfører deres funktioner med billeder som dokumentation. Det nyder vi godt af frem over. 

 

Desværre er der jo medlemmer der forlader os, og i det forgangne år har vi mistet nogle venner.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes dem. 1 minut stilhed. Æret være deres minde. TAK

I 2021 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder og kun 4 koordinationsmøder på grund af forsamlingsforbudet.

Fremtiden for Kjøge Mini-By ser lys ud, selv om vi må forudse, at der i nogle af vores arbejdsgrupper kan være problemer med at få nyt blod ind. Således er det vigtigt at specielt de små grupper, historiegruppen, tegnegruppen, murstens- og tagstens-grupperne hele tiden forsøger at supplere sig selv med nye kræfter.

Hvis vi får Køge Kommune til at sikre ordentlige adgangsbetingelser for busserne, er jeg sikker på at vi får mange busselskaber til Kjøge Mini-By. I den forbindelse er vores PR gruppe i gang med en større charme offensiv, hvor der vil blive sendt skrivelser til en masse interessenter, for at gøre opmærksom på det som vi kan tilbyde.

Som noget nyt gennemfører vores PR gruppe også et arrangement for vores sponsorer her til foråret. Dette vil blive en fast tradition fremover.

I 2022 skulle vi også gerne være tilbage med alle vores traditionelle arrangementer, såsom Pinsegudstjeneste, sommerfest m.v.

Vi i bestyrelsen glæder os til at vi igen kan være sociale og mødes til forskellige arrangementer. Om der vil blive nogen udflugter i 2022 er endnu ikke besluttet, men jeg ved at mange godt kunne tænke sig at besøge andre Mini Byer i Danmark.

Til slut vil jeg sige tak for det gode samarbejde vi har haft med alle vores samarbejdspartnere i året der er gået trods de vanskelige kår der har været i det forgangne år. Uden deres støtte ville vi ikke være hvor vi er i dag.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk