Besøg os på facebook

 

Projektet Kjøge Mini-By

 

Efter lang tids overvejelser blev Kjøge Mini-By Laug dannet i marts 1987, og projektet "Kjøge Mini-By" var dermed skudt i gang.

Man valgte Kjøge købstads udseende i 1865 som model for Mini-Byen, fordi Køge netop for første gang var blevet opmålt og udmatrikuleret. Husene skulle bygges i størrelsesforholdet 1:10 og være nøjagtige kopier af de dengang eksisterende huse, hvoraf mange stadig kan ses i Køge.

I 1990 blev foreningen Kjøge Mini-By's venner stiftet, og året efter i 1991 tilskødede Køge Kommune Lauget en 10.300 kvm. stor grund, Strandvejen 101 4600 Køge. Lauget fik i 2005 udvidet grunden med 3003 kvm. gennem en lejekontrakt over 10 år med Køge Kommune. Dette areal er nu i slutningen af 2013 helt overdraget til Kjøge Mini-By.

Grundlæggeren, Kaj Wohlert, ønskede fra starten af projektet, at Mini-Byen skulle være selvfinancierende. Der er derfor ingen offentlig driftstøtte, og indtægterne kommer udelukkende via medlemskontingent, billetsalg, sponsorstøtte, fonde, legater og fra private gaver samt indtægter ved salg af skøder på Mini-Byens små ejendomme.

Medlemmerne, som for de flestes vedkommende er pensionister og efterlønsmodtagere, arbejder frivilligt og ulønnet.

Man organiserede sig ret hurtigt i forskellige specialistgrupper, som kunne varetage de forskellige opgaver i byggeprocessen. Der blev dannet en historikergruppe,  tegnegruppe,  teglværksgruppe,  dør- og vinduesgruppe, byggegruppe, skibsværft samt en gartnergruppe. Siden er der kommet en PR- og guidegruppe samt en cafégruppe. Ca. 130 af de godt 700 medlemmer i 2022 er aktive.

Det første hus stod færdigt den 29. maj 1994 og var en model af Danmarks ældst daterede bybindingsværkshus fra 1527, og som den dag i dag fortsat kan ses i Kirkestræde 20. Den 25. maj 1996 åbnede Mini-Byen med ialt 14 færdige huse.

Ved sæsonafslutningen 2023 er der 729 huse sat på plads, og færdigbygget vil byen bestå af ca. 1000 bygninger. Selv om tempoet nu er ca. 25 huse om året, vil der gå endnu en rum tid, før projektet "Kjøge Mini-By" er færdigt.

I sæsonen ligger der 4 smukke skibe i Mini-Byens havn. Den seneste nybygning, jagten "De fire brødre" af Marstal, blev søsat den 12. august 2012.

Kjøge Mini-By • Strandpromenaden 26 / Strandvejen 101 • DK - 4600 Køge • Tlf. 5663 6218 • mail@koegeminiby.dk